Onze doelstellingen
Onze doelstellingen

Onze duurzame doelstellingen

De activiteiten van BPI Real Estate op het vlak van vastgoedontwikkeling kaderen in een ecologisch verantwoorde en duurzame aanpak.

Wie de stad van morgen wil ontwerpen en bouwen
moet andere keuzes durven maken

De SDGs (sustainable development goals) van de VN en ESGs (environmental, social, governance) zijn vandaag de nieuwe labels voor duurzamere en socialere praktijken, die een positieve impact hebben op samenleving en milieu. Het zijn meetbare doelstellingen die stevig verankerd zitten in de filosofie van BPI Real Estate en in al onze projecten.

De impact van de voorbije 12 maanden *

  ton

aan materialen hergebruikt

  m2

in hout gebouwd

  m2

gerenoveerd

  m2

fossielvrije gebouwen **

  m2

CO2-vriendelijke gebouwen ***

Projecten met een meetbare impact

De richtlijnen waar BPI Real Estate zich aan houdt komen tegemoet aan tal van nieuwe doelstellingen, onder meer op het vlak van duurzame ontwikkeling. We kunnen onze vooruitgang ook berekenen door te opteren voor een aanpak die almaar meer gericht is op circulariteit, hergebruik of de keuze voor deugdzame en minder energieverslindende materialen. 

BPI Real Estate investeert dus in duurzaamheid om steeds innovatievere projecten te kunnen aanbieden die goed aangepast zijn tegen de uitdagingen van morgen.

Koolstofvoetafdruk prioritair

Al steunende op de criteria van de SDGs, denken wij grondig na over onze bouw- en promotieactiviteiten en zetten we verschillende stappen om onze koelstofvoetafdruk te verkleinen. Die doorslaggevende aanpak kenmerkt al onze projecten. En het blijft niet bij die ene parameter.

Van de 17 bestaande SDGs hebben we er drie uitgekozen die wij bij BPI Real Estate als prioritair beschouwen en die we in al onze projecten willen naleven:

SDG 7
SDG 7
betaalbare en duurzame energie
SDG 11
SDG 11
duurzame steden en gemeenschappen
SDG 17
SDG 17
partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Van de 17 bestaande SDGs hebben we er drie uitgekozen die wij bij BPI Real Estate als prioritair beschouwen en die we in al onze projecten willen naleven:

SDG 7
SDG 7
betaalbare en duurzame energie
SDG 11
SDG 11
duurzame steden en gemeenschappen
SDG 17
SDG 17
partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Afhankelijk van de context houden we nog rekening met zes andere SDGs:

SDG 3
SDG 3
goede gezondheid en welzijn
SDG 8
SDG 8
waardig werk en economische groei
SDG 9
SDG 9
veerkrachtige industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 12
SDG 12
verantwoorde consumptie en productie
SDG 13
SDG 13
maatregelen om de klimaatverandering te bestrijden
SDG 15
SDG 15
behoud van het leven op het land

Eigenaren, investeerders, particulieren of professionals…
BPI Real Estate ontwikkelt om lang mee te gaan.

Onze doelstellingen

Onze acties

Met al onze realisaties zetten wij concrete acties.

Meer informatie

* Projecten en fases aan 100% gerekend, voor zover het project op het ogenblik van de telling ergens tussen 6 maanden vóór de indiening van de vergunning en 6 maanden na de oplevering van het gebouw zit.
** ‘Fossil free’: geen gas, stookolie of steenkool.
*** ‘CO2 friendly’: projecten die minstens warmte-krachtkoppeling omvatten, een warmtenet op biomassa of pellets, of aardwarmte. Het kan ook om een passief gebouw gaan of een constructie die minstens 10% efficiënter is dan de nationale bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB).


Naverkoopdienst

Onze klantendienst biedt u bijstand, ook na het overhandigen van de sleutels van uw appartement, bijvoorbeeld voor het corrigeren van de eventuele foutjes die bij de oplevering gebleken kunnen zijn.