Onze acties
Onze acties

Onze duurzame acties

Onze acties vertalen ons ecologisch en sociaal engagement. Daarom is de duurzaamheid van een project primordiaal. Onze aanpak ontvouwt zich concreet in al onze activiteiten en in de tijd.

Wat duurzaamheid betreft, 
concentreren wij onze inspanningen op 5 assen

Welzijn

Vanuit onze bezorgdheid om het welzijn van bewoners en omwonenden hechten wij bij het ontwerpen van een project veel belang aan het opnemen van groene ruimtes en van de nodige diensten, om het dagelijkse leven te vergemakkelijken en te veraangenamen. En omdat vastgoedpromotie vaak gepaard gaat met lange perioden van leegstand, laten wij tijdelijke invullingen toe.

Groen en biodiversiteit

Wij plannen de aanleg van koelte-eilanden. Groene ruimte en gemeenschappelijke tuinen verhogen het dagelijkse welbevinden van de bewoners en de omwonenden.

‘15-minutenstad’

De ‘15-minutenstad’ zorgt voor gemoedsrust. Ze garandeert alle diensten op wandelafstand van het project: school, crèche, seniorie, buurtwinkels, jobs, cultuur en huisvesting. Dat soort projecten verrijkt het leven van de bewoners en de mensen uit de omliggende wijken.

Tijdelijke invulling

Vastgoedpromotie gaat vaak gepaard met lange perioden van leegstand tussen de verschillende bouwfasen. Daarom stellen wij dergelijke ruimten graag ter beschikking aan projecten die zich richten tot de lokale gemeenschap.

Circulariteit

Hergebruik staat centraal bij alles wat wij doen. Als het over bouwen gaat, beseffen wij dat renoveren de allereerste vorm van hergebruik vertegenwoordigt is. Door beton en andere materialen te behouden kan een stedelijk landschap niet alleen zijn cachet behouden, maar verlengen we er ook de levensduur van.

Ontdek de projecten in kwestie

Arlon 53 Key West La Grand Poste Samaya Serenity Valley

Hergebruik van materialen

Sanitair, vloeren en plafonds, slagbomen, vuilnisbakken, beton … Al die onderdelen worden geanalyseerd en waar mogelijk opnieuw gebruikt. Samen met partners als Retrival, Rotor en Batiterre werken wij aan hergebruik en circulariteit. Ook als hergebruik uitgesloten is, kiezen wij voor duurzame bouwmaterialen en een korte aanvoerlijn. Wij laten ons daarvoor bijstaan door spelers als Natura Mater.

Renovatie

Door te renoveren behouden we het cachet van een gebouw en de ziel van een stad. BPI Real Estate wil het unieke karakter van een gebouw niet alleen behouden maar het optimaal tot zijn recht laten komen. Dat verklaart waarom een van onze projecten, Grand Poste, in december 2021 met de erfgoedprijs van de stad Luik werd bekroond. Bestaande gebouwen behouden strookt overigens met een resoluut circulaire aanpak.

Duurzaamheid

Hout is een sleutelmateriaal als het op milieuvriendelijk bouwen aankomt, omdat het tot lichtere en schonere bouwplaatsen leidt. We letten er in dat verband op om systematisch te compenseren wat we uit de gecertificeerde bossen halen. Onderdelen zonder fossiele energie, ze bestaan. En wij gebruiken ze in onze ontwikkelingen.

Ontwerpen in hout

Hout is een weinig energie-intensief materiaal en om het tot bruikbare bouwmaterialen te verwerken zijn weinig natuurlijke hulpbronnen en energie nodig (water, elektriciteit …). De groep CFE en BPI Real Estate hebben twee jaar geleden beslist om hun milieuaanpak concreet gestalte te geven, met de oprichting van Wood Shapers. Wood Shapers is gebaseerd op een geïntegreerd, duurzaam en efficiënt ontwikkelings- en bouwproces, met hout en geprefabriceerde materialen, van vastgoedpromotie, over fabricage, naar design & build.

Alternatieve energie

BPI Real Estate kiest voor energie van het type ‘fossil free’ en heeft een actieplan waarmee het richting koolstofneutraliteit wil gaan. Daarbij wordt de CO2-uitstoot van een project gemeten, om te bepalen waar prioritair beperkingen mogelijk zijn. Zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, stedelijke warmtenetwerken (biomassa en pellets) en aardwarmte zijn de bevoorrechte systemen bij de meeste van onze projecten. Iets gelijkaardigs geldt voor het intelligent beheer van regenwater en bodemsanering.

Mobiliteit

Wij leggen de nadruk op niet-gemotoriseerde verplaatsingsmodi door prioriteit te geven aan infrastructuur voor voetgangers en fietsers. Onze projecten munten uit door hun strategische ligging, in de onmiddellijke nabijheid van de handigste knooppunten van het openbaar vervoer. Met het oog op een intelligent en redelijk gebruik van voertuigen voorzien wij ook in deelautopunten.

Mobiliteitshub

De alternatieven die wij aanbieden zijn altijd ontworpen vanuit de optiek van zachte en actieve mobiliteit. Het is onze doelstelling om in te zetten op gedeelde mobiliteit, via de deelauto’s op onze sites en door projecten te ontwikkelen waarvan de mobiscore de 10/10 benadert. We voegen ook voetpaden toe en kiezen voor een ligging in de nabijheid van de multimodale hubs en het openbaar vervoer.

Innovatie

Wij staan altijd klaar om nieuwe ideeën te overwegen. Zo bestuderen we oplossingen om kantoorruimte dynamisch in te zetten of om parkeerplaatsen te delen, afhankelijk van de reële behoeften van de aanwezige ondernemingen en particulieren. Of denk maar aan domotica of het ontvangen van pakjes ...

Smart office

Waar we maar kunnen zetten we de stap naar een dynamisch en doordacht gebruik van kantoorruimte, met systemen als flex desk. We zetten ook in op gedeelde diensten, zoals een onthaalbalie, op netwerken en op energiebesparingen.

Smart parking

We kunnen plaats besparen door de beschikbare parkeergelegenheid op basis van een app gedeeld te gebruiken, op basis van de behoeften van de bewoners, privépersonen en professionals. Ook de laadpalen kunnen in het systeem worden opgenomen.

Proptech

Via partnerrelaties met starts-up brengen we vernieuwende ideeën in onze vastgoedprojecten binnen. Zo ontwerpt Bringme ruimten met kastjes voor het in ontvangst nemen van pakjes en Trigrr biedt een waaier aan domoticadiensten aan.

Duurzaamheidscertificaties

We laten onze projecten beoordelen door de meest veeleisende certificatieprogramma’s.

BBCA, koolstofarm renoveren

BBCA, koolstofarm renoveren

Met 39 % van de wereldwijde uitstoot is de vastgoedsector de voornaamste CO2-vervuiler en dus een sleutelspeler in de strijd tegen de klimaatopwarming. De organisatie BBCA heeft in dat verband een aanpak uitgewerkt om gebouwen die goed presteren op het vlak van koolstofvoetafdruk te onderscheiden en te attesteren.

WELL-certificatie

WELL-certificatie

Het certificatiesysteem WELL beoordeelt de ontwerp- en exploitatiekwaliteit van gebouwen, vanuit het perspectief van de gezondheid en het welbevinden van de bewoners en gebruikers. Projecten die inzetten op een WELL-certificatie kunnen bekroond worden op een van de vier niveaus: brons, zilver, goud en platina.

BREEAM

BREEAM

De Britse BREEAM-norm beoordeelt de milieuprestaties van gebouwen. Het betreft een daadwerkelijk internationale norm die omgezet wordt in certificaties van uiteenlopend niveau: aanvaardbaar, goed, zeer goed, uitstekend.

Onze acties

Onze doelstellingen

We zetten ons in voor een betere wereld. Duurzaamheid is onze doelstelling.

Meer info

Naverkoopdienst

Onze klantendienst biedt u bijstand, ook na het overhandigen van de sleutels van uw appartement, bijvoorbeeld voor het corrigeren van de eventuele foutjes die bij de oplevering gebleken kunnen zijn.