Duurzaamheid
Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling

De ambitie om te innoveren bepaalt ons hele DNA. Bij BPI Real Estate, als duurzame onderneming, plannen en bouwen we al 30 jaar steden volgens de normen van morgen, ongeacht of het om mobiliteit gaat, energie of de milieu-impact van onze projecten.

BPI Urban Sustainability
US-Sustainability

Ecologisch engagement,
een pijler onder onze strategie

Het maatschappelijke engagement van onze onderneming komen we na door te beantwoorden aan de huidige behoeften van steden en hun bewoners en zonder het recht en het vermogen van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen om hun eigen behoeften te realiseren.

US-Sustainability, bijdragen tot een duurzamere toekomst

Duurzaamheid gaat ons allen aan, u, mij, hem, haar … ons, dus.

Duurzaamheid

ESG ambities 2023

Duurzaamheid gaat ons allemaal aan.

Zie onze ESG best practices
De stad van morgen

We plannen volgens de normen van morgen

Door het lef te hebben om duurzamere steden te bedenken, ontwerpen we projecten die in de eerste plaats op hun bewoners gericht zijn. Ze zijn goed doordacht en krijgen bijvoorbeeld een intelligente architectuur en genieten van veel groen. Ze bieden inspirerende ruimten en getuigen van een solide maatschappelijk engagement.

Daarom kiest BPI Real Estate ervoor om zijn bouw- en promotieactiviteiten op te zetten volgens de SDGs van de Verenigde Naties die op het vlak van duurzaamheid de onontkoombare referentie vormen.

Duurzaamheid

Welzijn

Wij werken vanuit een diep respect voor de biodiversiteit en voor alles wat leeft. Die overtuiging vertaalt zich in onze verwezenlijkingen, door het ontwikkelen van diensten en het aanbieden van welzijn.

Meer info

Circulariteit

Door te kiezen voor hergebruik en door onze materialen zo lokaal mogelijk te betrekken, zorgen wij ervoor dat onze oplossingen duurzaam worden en circulair.

Meer info

Duurzaamheid

Werken met hout overtuigt ons omdat het alle voordelen van duurzaam bouwen in zich verenigt. Wij kiezen ook prioritair voor alternatieve energiebronnen: zonnepanelen, warmte-krachtkoppeling, geothermische energie …

Meer info

Mobiliteit

Omdat we ons bewust zijn van de cruciale uitdagingen rond mobiliteit gaat bij het ontwerpen van onze realisaties veel aandacht naar zachte mobiliteit. Dat vertaalt zich concreet in voetgangerszones, grotere fietsenstallingen en elektrische laadpunten.

Meer info

Innovatie

Technologische innovaties hebben veel te bieden voor wie op zoek is naar duurzaamheid. Daarom bouwen wij partnerrelaties uit met actoren die op het vlak van praktisch en dagelijkse leven het verschil kunnen maken.

Meer info
Duurzaamheid

ONZE DOELSTELLINGEN

Wij engageren ons voor een betere wereld. Duurzaamheid is onze doelstelling.

Bekijk onze doelstellingen

ONZE ACTIES

In alles wat we verwezenlijken zetten wij concrete acties.

Bekijk onze acties
Duurzaamheid

Naverkoopdienst

Onze klantendienst biedt u bijstand, ook na het overhandigen van de sleutels van uw appartement, bijvoorbeeld voor het corrigeren van de eventuele foutjes die bij de oplevering gebleken kunnen zijn.