Contacteer ons

Duurzame ontwikkeling

BPI REAL ESTATE, duurzame en verantwoorde projectontwikkeling.

Een opvallende speler in de stad

De eindgebruiker, waar elk project om draait, stimuleert ons om te innoveren – of het nu gaat om mobiliteit, energie of impact.
De stad van morgen bedenken en bouwen, dat is andere keuzes durven te maken.

Doordachte stadsprojecten, een hoge architecturale kwaliteit, inspirerende ruimtes, maatschappelijk engagement … Allemaal voor een duurzamere stad,

iets waar we allemaal belang bij hebben. Bij BPI REAL ESTATE anticiperen we op en bouwen we mee aan steden volgens de normen van morgen – al 30 jaar lang.

Urban Shaper
«Shape Urban Harmony through inspiring AND SUSTAINABLE Real Estate Developments»

Projecten met een meetbare impact

De richtlijnen die BPI REAL ESTATE volgt, respecteren volledig de diverse nieuwe doelstellingen op het gebied van – onder meer – duurzame ontwikkeling.

SDG’s (Sustainable Development Goals) en ESG (Environmental, Social and Governance) zijn vandaag nieuwe labels voor een duurzamere en socialere aanpak die garant staan voor een ‘andere’ impact.

Die meetbare doelstellingen zitten stevig verankerd in de filosofie en de projecten van BPI REAL ESTATE.

Impact van de afgelopen twaalf maanden *

Ecologische voetafdruk krijgt prioriteit

Al onze project- en bouwactiviteiten zijn opgezet rond duidelijk afgelijnde criteria, zoals de SDG’s. We houden in elk project al rekening met onze ecologische voetafdruk. Maar dat is niet alles …

Van de zeventien heel uitgebreide SDG-doelstellingen krijgen er drie prioriteit bij BPI REAL ESTATE. Via onze projecten zetten we die ook concreet om in de praktijk. Nog zes andere worden regelmatig ingezet, afhankelijk van de context.

Drie doelstellingen zijn fundamenteel voor ons: betaalbare en duurzame energie (SDG 7), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) en partnerships om die doelstellingen te bereiken (SDG 17).

Eigenaar, investeerder, particulier of professional? BPI REAL ESTATE ontwikkelt om lang mee te gaan.

 

 

* Projecten/fasen worden 100% meegeteld als de projectstatus op het moment van de telling tussen 6 maanden voor de indiening van de vergunningsaanvraag en 6 maanden na de oplevering van het gebouw ligt.
** fossielvrije gebouwen: zonder gas, zonder stookolie, zonder steenkool. 
*** CO2-vriendelijke gebouwen: Projecten die ten minste gebruikmaken van warmtekrachtkoppeling, biomassa/pellet-warmtenet of geothermische warmte of passiefbouw of een rendement hebben dat ten minste 10% hoger ligt dan de nationale waarden voor NZEB’s