Contacteer ons

De HERopleving van de Bavière-site: Volledige HERdynamisering van een wijk

Gepubliceerd op  05/03/2020

Ontwikkeling van het privéproject door BPI Real Estate, Thomas & Piron en UrBa Liège

Na de start van de bouwwerken voor de Pôle des Savoirs (provincie Luik) in 2019 en de herinrichting van de openbare ruimten aan de Boulevard de la Constitution en de Rue des Bonnes Villes (Stad Luik), is de tijd nu rijp  voor de ontwikkeling van een eerste privéproject. Na de aflevering van  de stedenbouwkundige vergunning, kondigt Bavière Développement de verkoop van perceel D aan. Op dit perceel zullen 149 appartementen, 3 handelszaken en 1 kinderdagverblijf voorzien worden.

De doelstellingen van de drie in Bavière Développement SA verenigde partners zijn duidelijk:

Na verscheidene mislukte pogingen om er privéprojecten te realiseren, vormt de Bavière-site sinds 1987 een ‘stadsanker’. In 2012 werd de site aangekocht door het consortium Bavière Développement. Het project was in 2017 het voorwerp van een effectenstudie uitgevoerd op basis van een door de bevoegde overheidsinstanties (Stad Luik en Waals Gewest) goedgekeurd masterplan.

Het project kadert in een dichtbebouwde stedelijke context en de site is doordrongen van geschiedenis; naast het historische aspect neemt de site ook een strategische positie in. Hierdoor speelt ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van de stad Luik en meer bepaald van de wijk Outremeuse. Een uitdaging die het team van Bavière Développement vastberaden is aangegaan om toekomstige kopers een wijk te bieden waarvan gezelligheid, levenskwaliteit en innovatie de hoekstenen vormen.

 

Diversiteit

Het project zal een brede waaier aan functies bieden, gericht op de herdynamisering van de wijk voor een zeer uiteenlopend publiek - zowel op vlak van leeftijd als gezinsstructuur.  Geïntegreerd in de stedelijke context van vandaag en morgen, wil het voorgestelde woonaanbod inspelen op de evoluties in de stedelijke levenswijzen.

Zo zal het project naast een aanbod aan klassieke appartementen: van één-kamerappartementen tot familieappartementen met 3 slaapkamers (meer dan 15 % van het totale aanbod), een gebouw met lofts omvatten. Zij worden tegen aantrekkelijke prijzen en met een minimalistische basisafwerking aangeboden.  Dit geeft de mogelijkheid aan de kopers om, afhankelijk van hun smaak en budget, hun eigen gang te kunnen gaan. Dit loftgebouw zal ook een coworkingruimte en een gemeenschappelijke buitenruimte omvatten die de geest van ontmoeting en gezelligheid van de wijk moet versterken.

Maar de voorziene diversiteit strekt zich eveneens uit tot op wijkniveau door de inplanting van een medisch en academisch centrum op de ruïnes van het voormalige Beierse Hospitaal. De oude gevels van het hospitaal zullen bewaard blijven om de continuïteit met de geschiedenis van de site te verzekeren, zowel in vorm als in functie.

Het project zal nog worden aangevuld met een sportcentrum en een intergenerationeel huizenblok dat zowel studentenhuisvesting, een rust- en verzorgingstehuis als een serviceresidentie omvat, aangevuld met klassieke appartementen. Deze elementen zullen de komende maanden het voorwerp van vergunningsaanvragen uitmaken.

 

Mobiliteit

De site werd zo ontworpen om openheid naar de stad te bevorderen. Dit gebeurt door middel van verbeteringen en onderlinge verbindingen tussen de wijken. Het gaat hier met name  om  de herinrichting van de Boulevard de la Constitution, die grenst aan de Bavière-site en die de omvorming tot voetgangerszone van de centrale ruimte voorziet. Om de ontwikkeling van doorgangen voor zachte vervoerswijzen te bevorderen, zal het interne verkeer van de toekomstige wijk uitsluitend voorbehouden zijn aan zachte mobiliteit (voetgangers, fietsers, enz.)  Hiernaast wordt elk van de vijf gebouwen op perceel D voorzien van een fietsenstalling op het gelijkvloers om de toegang ertoe te vergemakkelijken.

De site wordt bediend door twee langslopende TEC-busverbindingen (lijnen 357 en 393). Dankzij het wegennet binnenin de driehoek van de Bavière-site is het mogelijk de verschillende haltes zeer snel te bereiken.

Het toekomstige tramstation Curtius zal op een wandelafstand van +/- 700 meter van de Bavière-site liggen.

 

Hoogwaardig ingerichte groenruimten

Binnenin de driehoek van de Bavière-site beoogt de aanleg van groenruimten het openstellen van het Bavière-huizenblok naar de wijk Outremeuse, en in ruimere zin naar de stad. Zo wordt er gezorgd  voor een voetgangerscontinuïteit tussen de Maas, de toekomstige ‘wijktuin’ aan de Boulevard de la Constitution en het afwateringskanaal.

Deze openheid van de Bavière-driehoek wordt gekenmerkt door een permanente porositeit van het huizenblok en door de creatie van een groene binnenruimte van bijna een hectare groot, ofwel een kwart van de oppervlakte van het initiële terrein.

De landschapsarchitectuur binnenin het huizenblok vertaalt zich in hoogwaardige, eenvoudige, overzichtelijke, makkelijk te onderhouden en duurzame ruimten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een gevoel van comfort en wordt plaats voorzien voor beplanting die 50% van de ruimte inneemt. De aanleg van de groenruimtes integreert zowel een duurzame als een sociale dimensie.

 

Technische fiche: perceel D

Projectontwikkelaar: Bavière Développement (consortium gevormd door BPI Real Estate, Thomas & Piron Bâtiment en UrBa Liège)
Architect: Tijdelijke maatschap Archi-Bavière (gevormd door Assar Architects, L’Atelier Architects en Verso Architecture)
Ligging: op de hoek van de Quai de la Dérivation en de Rue des Bonnes Villes

 

Programma

Perceel D is onderverdeeld in 5 woongebouwen met in totaal 149 wooneenheden, drie ruimten voor handelszaken, waarvan een voor een vrij beroep, en een kinderdagverblijf. De bruto bovengrondse oppervlakte van het gebouwencomplex bedraagt 18.000 m².

De verschillende types appartementen zijn als volgt verdeeld:

Van GV+5 tot GV+10 op de hoek gevormd door de Quai de la Dérivation en de Rue des Bonnes Villes. 
De drie ruimten voor handelszaken vertegenwoordigen samen een oppervlakte van +- 650 m² en zijn voorbehouden aan buurtwinkels en een vrij beroep, om bij de geest van de wijk aan te sluiten.Het kinderdagverblijf vertegenwoordigt een oppervlakte van 580 m² en zal over een buitentuin beschikken. Het is voorzien voor de opvang van 42 kinderen.

 

Ondergronds niveau van percelen D en E

Onder de volledige Bavière-site zal zich een ondergronds niveau bevinden, dat ongeveer 600 parkeerplaatsen zal omvatten. Percelen D en E zullen in totaal 170 parkeerplaatsen tellen.

Er zijn 2 hoofdingangen voorzien:

 

Planning

Maart 2020:  begin van de grond- en saneringswerken (percelen D en E)
Augustus 2020: begin van de bouwwerken voor de gebouwen van perceel D.
Eind 2022: oplevering van de eerste wooneenheden van perceel D.

Reserveringen zijn mogelijk vanaf 09/03/2020

 

Beknopte geschiedenis van de site

De Bavière-site bevindt zich op de locatie van het voormalig Beiers Hospitaal (Hôpital de Bavière). Het betreft een belangrijke stedelijke site in Luik, die al meer dan twintig jaar verlaten is en het voorwerp van verscheidene herbestemmingsprojecten in verschillende vormen heeft uitgemaakt. Vandaag is het geëvolueerd tot een omvangrijk en divers project met een totale oppervlakte van +/- 100.000 m².

In het begin van de 17e eeuw stond prins-bisschop Ernst van Beieren in de wijk Outremeuse één van zijn paleizen af om er een hospitaal in te richten. Dit in 1606 geopende hospitaal, in de volksmond al snel "Bavière" genoemd, bevond zich aanvankelijk aan het Place de l’Yser.

Omdat het gebouw te klein werd (met name om er zowel de medische faculteit van de universiteit van Luik als het eigenlijke hospitaal in onder te brengen), werd in 1890 besloten een nieuw hospitaal te bouwen op de site van Prés Saint Denis (het huidige Place des Congrès).

Vervolgens werd besloten het hospitaal naar de actuele Bavière-site te verhuizen. Het nieuwe Beiers Hospitaal werd officieel ingehuldigd in 1895. Bij de verhuizing van het hospitaal werd de in Lodewijk XIV-stijl opgetrokken kapel, gebouwd in 1606 naast het eerste Beiers Hospitaal, heropgebouwd op de nieuwe site.

Aangezien het hospitaal opnieuw te klein werd, wilde men een nieuw gebouw optrekken op het plateau van de Citadel van Luik (op de Luikse hellingen). De eerste steen voor het nieuwe ziekenhuis werd gelegd in 1974. Tezelfdertijd besloot de universiteit een eigen academisch ziekenhuis te bouwen op de site van Sart-Tilman. De overdracht vond geleidelijk plaats en werd in november 1987 voltooid.

Het merendeel van de gebouwen op de Bavière-site werd in 1991 afgebroken. Vandaag blijven enkel nog de Sint-Augustinuskapel en het toegangsgebouw over. 

 


 

Perscontacten

BPI Real Estate
Jean-Louis Amandt, Project Development Director
+32 475 491 895
jlamandt@bpi-realestate.com

Thomas & Piron 
François-Xavier Eloy, Gestionnaire Développement
+32 494 57 42 05
fx.eloy@thomas-piron.eu

UrBa Liège
Yves Bacquelaine
+32 475 48 43 83
yves-bacqueliane@skynet.be